Az Észak folyóirat közlési és hivatkozási rendje

 

A kézirat leadása

A szerkesztőség elsősorban bölcsészet-, művészet- és társadalomtudományi területektől vár máshol nem publikált tanulmányokat, cikkeket, recenziókat, forrásközléseket, interjúkat, műfordításokat és rövidebb irodalmi műveket. Amennyiben egy benyújtott szöveg megfelel a formai kitételeknek, a szerző nevének közlése nélkül továbbítjuk azt két anonim bírálónak szakmai véleményezésre. Az értékeléseket visszajuttatjuk a szerzőknek. Két pozitív bírálat esetén a tanulmányt közöljük, két negatív bírálatnál eltekintünk a tanulmány megjelentetésétől, egy negatív és egy pozitív bírálat esetén a szerkesztőség dönt a tanulmány befogadásáról vagy elutasításáról.

 

Egy szerkesztőségünkbe beérkezett kézirat egyben azt is jelzi, hogy szerzője elfogadja a folyóirat közlési és hivatkozási szabályzatát. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, hogy a bírálók megjegyzésein túl átdolgozás javaslatával visszaadja a kéziratot a szerzőnek. A kézirat megjelentetésével a szerzők vállalják, hogy írásuk kivonata, majd a megjelenést követő fél évvel egész írásuk felkerül a folyóirat honlapjára. Tanulmányíróink tiszteletpéldányként három, fordítóink kettő, recenzenseink egy példány átvételére jogosultak.

 

A kézirat szövegét e-mailen kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni egy 1000–1500 leütés terjedelmű, angol nyelvű absztrakttal együtt. Kérjük, hogy mindenki a szövegszerkesztők generált lábjegyzet funkcióját használja. Kéziratot kizárólag az alább meghatározott hivatkozási szabványt követve fogad el a szerkesztőség. A recenziók hivatkozási módja megegyezik a tanulmányokéval.

 

Terjedelmi korlátok

 • Tanulmányok: 20–40 ezer leütés
  Magyar vagy angol nyelven.
 • Műfordítások: 15 ezer leütés
  A forrásszöveg se haladja meg ezt a keretet.
 • Szépirodalmi művek: 20 ezer leütés
 • Recenziók: 10 ezer leütés

 

Ha a közlésre elfogadott kézirat meghaladná a megszabott hosszúságot, a szerkesztőség visszaküldi azt a szerzőnek átdolgozásra.

 

Hivatkozások

Mind az irodalmi, mind a forráshivatkozásokat, valamint minden megjegyzést lábjegyzetben kérünk feltüntetni. Folyóiratunk az új Itk-szabványt követi, a szerzők vezetéknevét azonban nem szedjük kiskapitálissal, és nevük mögé kettőspontot teszünk.

 

Egyéb

 • Nem használhatók a p., pp., o., old., i.m., ld., uo. rövidítések!
 • Ügyeljünk az elválasztójel (-) és a kötőjel (–) helyes használatára! (Számok, évszámok, oldalszámok közé – jelet rakjunk!)
 • A századokat arab számmal jelöljük.
 • Idézeteket csak idézőjelek („”) közé írjunk! Idézeten belüli idézet lúdlábak (»«) közé kerüljön!
 • A forrásközlésbe tett kihagyásokat […] közé tegyük. Pl.: „Kezdték aztán behordani a sört, és mondták hosszú sorban a köszöntőket, és mindegyik után fenékig kellett üríteni az ivókürtöket. […] Egill [Skalla-Grímsson] pedig felhörpintett minden ivókürtnyi sört, amit a kezébe nyomtak, még Ölvir sörét is.”
 • A szerző vagy a fordító által tett megjegyzések formátuma: (a szerző), (a ford.), (kiemelés tőlem – X. Y.).